“Meşgul Beyinler” Alzheimer’ı Erteliyor!

“Meşgul Beyinler” Alzheimer’ı Erteliyor!

Dr.John King’in 2014’de yaptığı çalışmada 2758 sağlıklı yetişkin üzerinde bilişsel eğitim programlarının etkisini inceledi. Çalışmanın sonucunda  yetişkinlerin mantık yürütme ve işleme hızı becerilerinde anlamlı gelişmeler olduğu raporlandı.


Katılımcılar üç gruba bölündü ve her oturum bir saat olmak üzere 5 haftaya yayılan 10 saatlik bir eğitim kapsamında, hafıza, mantık yürütme ve işleme hızı eğitimine tabi tutuldular.

 İşleme hızı egzersizleri bilgisayar tabanlı bir yazılım sayesinde gerçekleştirildi ve katılımcılar başardıkça zorluk seviyesi artırıldı

Bilim insanları, egzersizlerin katılımcıların günlük hayatlarına nasıl etki ettiğini öğrenmek amacıyla birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve onuncu oturumlardan hemen sonra bilişsel ve işlevsel değişiklikleri ölçerek kayda aldılar.

 2014’te yayınlanan bu çalışmada, mantık yürütme ve işleme hızı yeteneklerinde anlamlı gelişmeler olduğu raporlandı.

  beyin oyunları, demans, alzheimer, unutkanlık, tedavi

Kaynak: https://www.nbcnews.com/better/wellness/brain-games-might-cut-alzheimer-s-risk-n615856Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi