Beyin Eğitimi Bilişsel Bozukluklara İyi Gelebilir

Şimdiye kadar, beyin eğitimi programlarının hafıza problemleriyle ilişkisini araştıran araştırmacılar karmaşık sonuçlar elde etmiştir. Yine de, Amerikan Geriatri Derneği Dergisi tarafından 4 Ocak 2018'de yayınlanan yeni bir çalışmada, beyin eğitiminin, normal beyin yaşlanması ve demans arasındaki aşamada hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan insanlara yardımcı olabileceği bulundu.

Araştırmacılar MCI tanısına sahip yaş ortalaması 72 olan 145 yetişkini üç gruba ayırdılar. İlk gruptakiler iki hafta boyunca her hafta iki saat beyin eğitimine tabi tutuldu. Eğitim, bilgiyi daha iyi kodlamak için yeni stratejiler öğrenerek belleği geliştirmeye odaklıydı. Örneğin, yapmaları gereken işleri evdeki belirli konumlarla ilişkilendirerek hatırlamaya çalışıyorlardı. Ayrıca dikkatlerini daha iyi nasıl kontrol edeceklerini de öğrendiler.

İkinci gruptaki insanlarsa haftada iki saat eğitim aldılar, fakat bu grup stres ve hayal kırıklığı ile nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek üzerine bir eğitim aldı.

Üçüncü grup herhangi bir programı takip etmedi.

Tüm katılımcılara çalışmanın başında hafıza testleri verildi. Çalışmanın sonunda, beyin egzersizi grubundaki insanlar testlerde iki ila dört kat daha yüksek puan aldı. Diğer iki grupta olanlar ise çok daha küçük bir gelişme gösterdi.

Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktaysa da sonuçlar; beynin belirli şekillerde uyarılmasının, özellikle de düzenli bir şekilde yapıldığında anlamlı fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

Orijinal habere aşağıdaki linki takip ederek ulaşabilirsiniz..
https://www.health.harvard.edu/…/brain-training-may-help-wi…Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi