Online Çözümlerimiz

Online Beyin Eğitimi Programı

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Ölçme-Değerlendirme (fortest) araçları uygulanarak, bireyler bilişsel beceriler açısından ayrıntılı olarak değerlendirilir ve kapsamlı bir rapor sunulur.

Zayıf bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik bütünsel bir program olan Online Beyin Eğitimi Programı belirlenir ve programın nasıl uygulanacağı bireye anlatılarak çalışmalara başlanır.

Online Beyin Eğitimi Programı, forbrain
Merkezimize gelebilenler, ihtiyaçlarına göre belirli sıklıkta programlarına devam ederken, becerilerini evde de pekiştirmek için online uygulamayı sürdürürler. Merkezimizde uygulanan bilişsel becerileri geliştirme programını destekleyici egzersizleri içeren 
Online Beyin Eğitimi Programı sayesinde, programa katılanlar daha hızlı bir gelişim içerisine girerler.

Merkezimize mesafe ve şehir dışında olma gibi nedenlerle ulaşamayan bireylerin Online Beyin Eğitimi Programı yoğun, tekrarlı ve belirli sürelerle yapması beklenmektedir. Bireyin çalışma yoğunluğu ve gelişimi sistem üzerinden tarafımızca takip edilir. Aylık raporlar halinde paylaşılır.

Online uygulamalarda işleme hızı, görsel algı, görsel hafıza, görsel işleme, işitsel algı, işler hafıza, kısa ve uzun süreli hafıza ve işitsel işleme gibi bilişsel beceri alanlarını geliştiren online beyin egzersizleri yer almaktadır.Online Beyin Eğitimi ProgramıBilişsel Becerileri Geliştirme Programı’nın önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı merkezimize gelemeyenler için bilişsel becerileri geliştirmek açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle belirli günlerde ve belirli sürelerle online beyin egzersizlerinin yapılması gerekmektedir.

Önerilen yöntem ve süre; haftanın en az 5 günü 30-45 dakika düzenli olarak uygulanmalıdır. Eğitimin minimum süresi 3 ay, maksimum süresi de 6 aydır. Eğitim süresi, bireylerin  ihtiyacına ve düzenli olarak yapacağı uygulama süresine bağlıdır. 


Ayrıca, siz veya çocuğunuz için Online Testlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Disleksi Tarama Testi

Bilişsel Becerileri Değerlendirme Testi

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Tarama Testi

Diskalkuli Tarama Testi

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Tarama Testi

  Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi