Beyin Geliştirilebilir mi ?

Beyin Geliştirilebilir Mi?

Eskiden beynin doğuştan itibaren belirli sayıda beyin hücresi olduğuna ve sabit nöral döngülerin değişmez olduğuna inanılırdı. Gerçekleştiği düşünülen değişimler, sadece beyin hücrelerinin kaybolması ve beyin hacminin küçülmesiydi. Ama araştırmacılar deneyim ve öğrenmenin beyin döngülerini yeniden şekillendirdiğini gösterdi. Böylesi nöral plastisitenin örnekleri bellek ve öğrenmenin yeni döngüler meydana getirdiği uzun süreli potansiyel artışı, madde bağımlılığı veya inmeden sonra beyninin yeni yolaklar oluşturmak ya da yolakları güçlendirmek üzerine yeniden şekillenmesi veya yeni hücre üretimi (nörojenez) içerir. Göründüğü gibi beyin, yaşam boyu kendini onarma, büyüme ve gelişme kapasitesine sahiptir.

 beyin geliştirebilir mi, beyin gelişimi, forbrain
Profesyonel olarak piyano çalanlar ile hayatında hiç piyano çalmayanların beyinleri karşılaştırılmış. Ardından kontrol grup olarak alınan, daha önce piyano çalmamış kişilere beş gün boyunca piyano eksersizi yaptırılmış ve parmakları ile bir yüzeye vururlarken beyinleri yeniden fonksiyonel magnetik rezonans tekniği ile incelenmiş. Piyano dersi alan kontrol gruptakiler ile profesyonel olarak piyano çalanların beyinlerinin benzer bölgesinde aktivite tespit edilmiş

Uygun eğitim yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmaların bir tek amacı vardır, o da beynin yenilenip (modifiye edilip) güçlenmesini sağlayarak fonksiyonlarını artırmak ve zayıf kısımlarını sağlamlaştırmaktır. Bunu yapmanın da en hızlı ve en etkili yolu, doğrudan zayıf beceriyi hedef alan, bu hedefe odaklanan beyin egzersizleridir.Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi