Beyin nasıl bir organdır?


Beynimizi Tanıyalım

Beyin kafatasının içinde bulunan, meninks adı verilen zarlarla kaplı ve diğer organlara benzemeyen önemli bir organımızdır. Yaklaşık 1,4 kg. ağırlığındadır. Hareket etmez, kalp gibi atmaz, akciğer gibi genişleyip sönmez.  Fiziksel olarak ilginç bir organ gibi görünmese de beyin en karmaşık yapılardan biridir. Beyinlerimizde milyarlarca nöron bağlantısı vardır ve bu nöron bağlantıları arasındaki sinyal alışverişi zihinlerimizi oluşturur.

Beyin istemli hareketlerimizi yapabilmemize imkan sağlar; yürümek, koşmak, dinlemek ve konuşmak gibi.  Ayrıca beyin istemli olmayan hareketlerimizi de kontrol eder; soluk almak, refleksif hareketler, sindirim yapabilmek gibi... Duyular (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), duygu, düşünce, bilişsel beceriler (hafıza, dikkat, öğrenme, algılama gibi) ve kişilik yapımız da beynin kontrolü altındadır.
 beyin nasıl bir organdır
Beyin üç bölümde incelenebilir:

1.Beyin (Serebrum):
Beyin iki önemli ana bölüme ayrılmıştır sağ ve sol beyin yarısı (hemisfer). İki hemisfer korpuskallozum ile birbirine bağlanmıştır. Korpuskallozum her iki beyin yarısını birbirine bağlayarak birbirleri arasında mesaj geçişini sağlar. Beynin yüzeyi milyarlarca nöron ve glia hücrelerinden oluşmaktadır. Beyin duyularımızdan gelen bilgileri kullanarak bedenin uygun cevaplar oluşturmasını sağlar. Aynı zamanda okuma, düşünme, öğrenme, konuşma ve duyguları  kontrol eder.

2.Beyincik (Serebellum):
Beyincik, beynin alt arka kısmındadır. Bu bölge denge,  ince el hareketlerinin koordinasyonu (Cerrahi müdahale ya da bir sanat eseri yapmak gibi) ve yürürken konuşma gibi karmaşık eylemleri kontrol eder.

3. Beyin sapı:
Beyin sapı beyni omuriliğe bağlar. Bu bölge açlık ve susuzluk gibi ihtiyaçları kontrol eder. Ayrıca nefes alıp verme, beden ısısını ayarlama, kan basıncı sağlama gibi yaşam ile ilgili fonksiyonları kontrol eder.
Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi