Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği


Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Konsantrasyon Problemleri

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Konsantrasyon Problemi Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Konsantrasyon problemi, bireylerde dikkatsizlik, huzursuzluk, dağınıklık, organize olamama, zamanını yönetememe, eşya kaybetme, sıra bekleyememe, acelecilik, işlerini bitirmede güçlük, sabırsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir.

forbrain, Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Problemi, Odaklanma

Yetişkinin yaşamını derinden etkileyen, ilişkilerinde bozulmaya, iş hayatında güçlüklere yol açan durum sadece çocukluk dönemi ile sınırlı değildir. Bireyin yaşı ilerledikçe koşma, tırmanma, her an kıpır kıpır olma gibi belirtilere daha az rastlanır ancak bunların yerine işinde aşırı verimsiz çalışma, işini tamamlayamama, trafikte tehlikeli araç kullanımı ve madde kötüye kullanımı gibi belirtiler ön plana çıkar.
 

Kimler Dikkat ve Konsantrasyon Problemi Yaşayabilir?

“E.K. 38 yaşında bir beden eğitimi öğretmeni, dikkat ve konsantrasyon problemleri yaşıyor. İnsanları dinlerken uzun süre odaklanamıyor, diğer kişilerin konuşmalar onun hemen dağılmasına neden oluyor. Dikkat problemlerine bağlı hafıza sorunları yaşıyordu. En yakın arkadaşının telefon numarasını dahi ezberleyemiyordu. Karşı cinsle ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde her zaman sorunları olurdu. Verdiği sözleri tutamaz, buluşmalara her zaman geç kalır, eşyalarını ve özellikle telefonunu sürekli kaybettiği için ona ulaşmak bazen imkansız olurdu. Birçok insana göre, E. dikkatini sürdüremiyordu”

Burada anlatılan hikaye, dikkat ve konsantrasyon problemi yaşayan bir yetişkinin hayat hikayesidir. Akademik hayattan sosyal hayata ve hatta özel hayata kadar birçok açıdan soruna neden oluşturan dikkat ve konsantrasyon problemi, bir çok yetişkinin sorunudur.


Dikkat Eksikliği ve Konsantrasyon
problemi yaşayan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları bazı sorunlar şunlardır;

 • Yönergelere uymama ve işlerini bitirememe
 • Ayrıntılara dikkat etmekte güçlük çekme ve oturduğu yerde duramama
 • Uzun dönemli konsantrasyon gerektiren işlerde yaşanan başarısızlıklar
 • Sık sık iş değiştirme
 • Yapılması gereken işleri sürekli ağırdan alma, geciktirme, erteleme
 • Görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk yaşama
 • Konuşma sırasında karşısındakini dinlemekte zorlanma
 • Konuşmaları akılda tutamama
 • Sorulan soru tamamlanmadan yanıtlama
 • Sosyal durumlarda detaylara ve aktivitelere dikkat etmeme
 • Başkalarının sözünü kesme ya da yaptıklarının arasına girme
 • Aniden, sonunu düşünmeden para harcama, plan değiştirme
 • Devamlı olarak kendini güvensiz ve huzursuz hissetme


forbrain, yetişkinin problemlerini tespit ederek ihtiyacı doğrultusunda Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı hazırlar. Bu program, yetişkinle birlikte farklı stratejiler geliştirme ve farkındalık çalışmalarını da içermektedir.

Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı (Beyin Eğitimi); sürdürülebilir dikkat, seçici dikkat, bölünmüş dikkat gibi becerileri geliştirmeye yönelik beyin egzersizleri de içermektedir. Dikkate yönelik beceriler ve bu alanlara yönelik yaşanabilen problemlerin bazıları şunlardır;

 • Sürdürülebilir Dikkat: Görev başında kalabilme becerisidir. Örneğin, iş yerinde verilen bir görevi zamanında bitirmede zorlanma.
 • Seçici Dikkat: Dikkat dağıtan unsurlara direnme ve istenilen uyarana veya göreve odaklanabilme becerisidir. Örneğin, bir iş ile uğraşırken diğer ses veya olay nedeniyle yapılan işin tamamlanamaması.
 • Bölünmüş Dikkat: Dikkati farklı görevlere bölme becerisidir. İki ya da daha fazla görevi eş zamanlı olarak  yerine getirebilme becerisidir. Örneğin, telefonla konuşurken bir yandan da not almada zorlanma.

forbrain’de başarı garantili Beyin Eğitimi dikkat ve/veya konsantrasyon problemi olan yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulanır.

 Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Testimize Katılmak İçin Tıklayın.

 

                       


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi