Matematiksel Zekayı Geliştirme (formath)

Matematiksel Zekayı Geliştirme (formath)

forbrain’de başarı garantili Beyin Eğitimi, matematiği sevmeyen, matematik kaygısı yaşayan ve matematiksel zekasını geliştirmek isteyen çocukların ihtiyaçlarına göre uygulanır.

forbrain, Matematiksel Zekayı Geliştirme, formath, Dikkat
Beyin Eğitimi; Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı matematik alanında sıklıkla yaşanan dikkathafıza, işlem hızı, üst düzey düşünme becerisi ve problem çözme becerisini güçlendirmeyi hedefleyen egzersizler de sunmakta ve bu sayede matematikle ilgili sorun yaşayan çocukların, matematiksel zekasını kullanabilmesini amaçlamaktadır.

 • Dikkat: Sürdürülebilir, seçici ve bölünmüş dikkat olarak değerlendirilir. Herhangi bir dikkat alanında sorun yaşayan birisi, birçok alanda olduğu gibi matematikte de gerçek performansını gösteremeyebilir.

 • Hafıza: Kısa süreli ve uzun süreli görsel ve işitsel hafızada yaşanan problemler, matematikteki kavramları öğrenmeyi ve formülleri ezberlemeyi engelleyebilir.

 • İşlem Hızı: Gerekli bilgiyi hızlı bir şekilde geri çağırmada sıkıntı yaşanması, matematiksel zekayı doğru kullanmayı etkileyen bir problem haline gelebilir. Hızlı şekilde düşünememek, bizi yavaşlatmakta ve süre kullanımını olumsuz etkilemektedir.

 • Üst Düzey Düşünme Becerisi/Problem Çözme Becerisi: Öğrenilen bilgiyi doğru şekilde yorumlamak ve gerektiği yerlerde kullanabilmek matematiği anlamada önemli rol oynamaktadır. Okuduğunu anlayabilme, yorumlayabilme, çözümleyebilme, indirgeyebilme gibi üst düzey beceriler matematiğin çözüm aşamasında gerekli olan becerilerdir.

forbrain, matematiksel zekayı kullanabilmeye yönelik gerekli olan bilişsel becerileri geliştirmeyi ve strateji geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Matematiksel Zekasını Geliştirmeye İhtiyaç Duyabilir?

D.K. 9 yaşında dördüncü sınıfa giden bir kız çocuğudur. Okuma-yazmada sıkıntı yaşamamış ancak matematikte öğrendiklerini etkin şekilde kullanmasını gerektiren birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren sorunlar yaşamaya başladı. Giderek matematikten nefret eder oldu. ‘Artı, eksi, bölü ne demek?’ ‘Neden kesirli ifadeleri kullanmak zorundayız?’ ‘Çarpım tablosunu kim icat etmiş?’ ‘Bu saatler de ne anlama geliyor?’ ‘ Ritmik sayma ne işime yarayacak?’ gibi kafasında somut hale getiremediği, havada uçuşan bilgiler ve sorular yüzünden okula bile gitmek istemiyordu artık. Bir de evde matematik öğrenmeyi çok ciddiye alan bir baba olduğu için evde her akşam bitmek bilmeyen krizler yaşanıyordu. Durup durup ‘Yedi kere sekiz kaç eder?’ ‘Üç basamaklı en büyük sayı kaç?’ diye sesler duymaktan artık çok yorulmuştu. Diğer dersleri iyi olmasına rağmen, matematikten hiçbir zaman iyi not alamamıştı. Sıra arkadaşı matematiği çok iyi yapıyor ve de çok seviyordu. Ondan farkı neydi D.K.’nın? Neydi bu matematiği yapabilmenin sırrı?’

Burada anlatılan hikaye, matematikte sorunlar yaşayan bir çocuğun hikayesidir. Hikayeye bakınca, başka bir problem yok, tek problem matematikmiş gibi görünüyor. Matematiği anlayamama, sevememe durumunun altında yatan sorunu tespit etmek çok önemlidir. Dikkat, hafıza, soyut düşünebilme, mantık, işlem hızı, problem çözebilme yeteneği ve okuduğunu anlayabilme gibi pek çok etken matematiği anlamayı engelliyor olabilir.

formath nedir?

Matematiksel bilgi ve kavramları öğretirken, bilişsel ve matematiksel becerileri geliştiren ve öğrencilere öğrenme stratejileri kazandıran forbrain tarafından tasarlanmış matematiksel zekayı geliştirme programıdır.

Matematiksel zekayı geliştirme programı  öğrencileri kişisel, akademik ve mesleki hayata hazırlamayı ve akademik hayatın her alanında gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Matematiksel zekayı geliştirme programı genel olarak şu amaçları içermektedir:

 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Matematiksel düşünme becerisi kazandırma
 • Matematiğin dili ve terminolojisini doğru ve etkin şekilde kullanmayı sağlama
 • Matematiği sevmeyi ve önemsemeyi sağlama
 • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilme
 • Özelden hareketle genellemeye ulaşma
 • Verileri sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama
 • Yeni bilgileri mevcut bilgilerle ilişkilendirme
 • Ulaşılan sonuçları matematiksel dilde ifade etme, gerekçelendirme ve paylaşma

Matematiksel zekayı geliştirme programı öğrenme basamakları; problem, keşfetme, hipotez kurma, doğrulama, genelleme, ilişkilendirme ve çıkarım şeklindedir. Böylece öğrencileri ezberci sistemden uzak tutmakta ve bilgiyi yorumlayıp kullanabilmelerini sağlamaktadır.

formath neden gereklidir?  

Matematiksel bilgiyi artırmak ve kalıcı kılmak için

 • Matematiksel kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmek için
 • Matematikteki kavram yanılgılarını gidermek için
 • Ezberlemek yerine öğrenmek için
 • Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini etkili ve doğru bir şekilde kullanabilmek

Özgüveni artırmak için

 • Matematik korkusunu yenmek için
 • Sınav kaygısını aşmak için

Matematiksel beceriyi geliştirmek için

 • Problem çözme becerilerini geliştirmek için
 • Matematikte not alma ve etkin ders dinleme becerilerini geliştirmek için
 • Test tekniğini uygulayabilmek için
 • Sınavlarda süreyi doğru kullanabilmek için
 • Soruları daha hızlı çözebilmek için

Matematiği gerçek hayatta uygulamak için

 • Öğrendiği matematiksel altyapıyı farklı derslerde kullanabilmek için
 • Gerçek hayatta karşılaştığı zorlukları hızla analiz edip doğru çözümler bulabilmek için
 • Akademik başarıyı arttırmak için

formath kimler için gereklidir ve nasıl kazandırır?

5-18 yaş arası öğrenciler için

Kendinizi 'Ben matematiği yapamam!', 'Matematiği anlamıyorum!' gibi yargılardan kurtarın! 

forbrain, herkesin matematik öğrenebileceği düşüncesinden yola çıkarak bu programı geliştirmiştir. İyi bir kariyere sahip olabilmek için öncelikle iyi bir okulu kazanmak gerekir ve bunun için de matematiksel bilgi ve becerileri arttırmak gerekmektedir. Bu programla, matematiksel bilgi ve kavramları öğrenirken bilişsel ve matematiksel becerilerinizi arttırıp farklı öğrenme stratejileri kazanabilirsiniz.


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi