Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar

forbrain’de başarı garantili Beyin Eğitimi Programı Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik uygulanır.

forbrain, Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar, Yaratıcılık, Pratik zekâ
Kimler Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Olabilir?

‘E.Ö. zeka seviyesi yüksek bir çocuktu. Küçüklüğünden beri herşeyi çok kolay öğrenirdi. Yürümeyi, konuşmayı, okumayı ve yazmayı çok erken yaşlarda öğrendi. Bazen öyle cümleler kurardı ki, annesi onun küçük olduğundan şüphe duyar ve ‘Senin içine dede kaçmış herhalde’ diyerek onunla eğlenirdi. E. çok kolay öğrenir, herşeyi keşfeder ve çabuk sıkılırdı. Yönlendirilmeye çok ihtiyaç duyardı. Karmaşık oyunları hemen öğrenir, çözer fakat basit düşünmesi gereken bazı durumlar ve oyunlarda zorlanırdı. Bazen asi bazen sevgiye muhtaç bir çocuk rolündeydi. Özellikle annesiyle iletişimleri dönem dönem kopukluklara uğruyor, E. kendini ve istediklerini ifade etmekte, anlatmakta zorlanıyordu. Annesi de çocuğuna nasıl yardımcı olacağını bilemiyordu. Onun dünyasına girmek bazen imkansızdı. Artık annesi de desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyaç duymaya başladı.’

Burada anlatılan, üstün zekalı bir çocuğun hikayesidir. Günümüzde çocuklar, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında zekalarını daha iyi kullanabilmekteler. Bu, uyaranların çeşitliliği, bilgisayar kullanımının çok küçük yaşlarda başlaması, ailelerin çocuk yetiştirme konusunda daha bilinçli ve eğitimli hale gelmesi gibi birçok nedenden kaynaklanan bir durum olarak düşünülebilir. Fakat bazı çocuklar bu açıdan biraz daha özel bir zekaya sahip olabiliyorlar. Yüksek zeka seviyesi, düşünme süreçlerini farklı kılabiliyor ve bu yüzden küçük yaştan itibaren yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor olabilirler.

Üstün Zekalılar  ve Üstün Yetenekli Olmak Nedir?

Üstün zekâlılar ve üstün yetenekli çocuklar;  daha hızlı öğrenebilme, daha uzun süre akılda tutabilme, olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi birçok zihinsel yetenek bakımından akranlarına göre üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır.

Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekli Çocukların Genel Özellikleri;

 • Yaşıtlarına göre daha erken yaşta konuşma, okuma ve yazmayı öğrenirler.
 • Bazıları akademik alan başta olmak üzere pek çok alanda üstün veya özel yetenekli olurken bazıları ise sadece bir alanda üstün ve özel yeteneğe sahip olabilirler.
 • Kelime hazineleri geniştir ve sahip oldukları bu hazineyi, yerli yerinde kullanmayı severler.
 • Genelde kendilerinden büyük çocuklarla ve yetişkinlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar.
 • Kendilerini eleştirel gözle incelerler ve acımasızca eleştirebilirler.
 • Yüksek düzeyde görev sorumluluğuna ve motivasyonuna sahiptirler.
 • Yaşıtlarının ilgi duyduğu oyunlardan daha gelişmiş oyunlarla ilgilenirler.
 • Yaşıtlarına göre daha uzun dikkat süresine sahiptirler.
 • Yetenekli oldukları alanlarda daha hızlı öğrenirler.

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar bir veya birkaç alanda kendini göster. Bu alanlar;

 • Yüksek seviyede akademik başarı veya bir alanda (matematik, fen, edebiyat, yabancı dil, iletişim vb.) üstün yetenek
 • Bir sanat alanında (müzik, resim, drama, v.b.) özel yetenek
 • Liderlik kapasitesi
 • Pratik zekâ
 • Yaratıcılık
 • Genel zekâ
 • Fiziksel yetenek

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkında Mitler;

 • Davranış bozuklukları ve ruhsal bozukluklar gözlenir. Mutlaka bu sorunların görünmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Çok hızlı gelişirler ve kısa ömürlüdürler. Hızlı gelişme artık yeni nesilde görülen bir durumdur fakat kısa ömürlü olmaları gibi bir durum kesinlikle doğru değildir.
 • Aşırı hareketlidirler. Hepsinin aşırı hareketli olması gibi bir durum mümkün değildir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun eşlik ettiği durumlarda aşırı hareketlilik görülebilir.
 • Uyumsuz olurlar. Uygun ve yeterli destek programları aldıkları sürece uyumsuzluk gösterme gibi özellikleri yoktur. Fakat, farklı düşünme özellikleri, anlaşılmalarını etkileyebilir ve kendini net ifade edememe gibi durumlardan dolayı uyumsuz olarak algılanabilirler.
 • Toplumsal açıdan geridirler. İhtiyaç duydukları durumlarda desteklendiklerinde, toplumsal uyum açısından herhangi bir sorun yaşamazlar.
 • Diğer insanları aşağılamaktan hoşlanırlar. Kendilerini ifade etme şekilleri bazen farklı olabildiği için böyle algılanıyor olabilir. Ancak, bilinçli şekilde aşağılama durumu söz konusu değildir.
forbrain’de, Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar için farklı bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılır. Çocukların bilişsel becerilerini, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemek amacıyla fortest kullanılır.


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi