Beyin Eğitiminde forbrain®

Türkiye’nin İlk Beyin Eğitimi Merkezi forbrain®

Doğal süreç içinde bilişsel becerilerimiz anne karnından 30'lu yaşlara erişene kadar bir yükseliş içerisindedir. Bu altın çağların bitimiyle yükseliş yerini duraksamaya ve daha sonra da gerilemeye bırakmaktadır. Son 20 yılda teknolojideki ilerlemelerle beraber görüntüleme sistemlerinin etkin kullanımıyla görülmüştür ki; beynimiz aynen vücudumuzdaki bir kas gibi çalıştırılabilir ve bilişsel becerilerimiz her yaşta geliştirilebilir.

Beyin eğitimi bilişsel becerileri harekete geçirmek, geliştirmek ve güçlendirmek için geliştirilmiştir. Bu bilişsel becerileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedef alan eğitim, esas olarak bir beyin antrenmanıdır.

Beyin eğitimi
bilişsel becerileri geliştirmek için, öğrenme üzerine yapılan en son bilimsel araştırmalara başvurur ve güncel bilimsel araştırmalar ışığında her yaştan insana destek verecek programlara sahiptir.

Beyin eğitimi
ile dikkat eksikliği, öğrenme ve okuma güçlüğü, disleksi gibi tanı grupları, Alzheimer, demans gibi ileriki yaş problemleri ve okul başarısı üzerine de çalışmalar yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

  
        Beyin Eğitimi            Beyin Eğitimi

forbrain, bilişsel becerileri belirlemek ve geliştirmek vizyonuyla kurulan araştırmacı ve uygulayıcı bir öğrenme merkezidir. Bireylerin öğrenme süreçlerine, daha hızlı ve daha etkili öğrenmelerine yardım etmek amacıyla farklı (çeşitli) öğretilerden gelen bir grup profesyonel tarafından kurulmuştur.

forbrain
’in çıkış noktası beynin de bir kas olduğu ve çalıştırılıp geliştirilebilir olduğu düşüncesidir. forbrain bu düşünceyle Türkiye’deki çocuk, genç ve yetişkinlerin potansiyellerini artırarak fark yaratmalarını amaçlamıştır.

forbrain
, çeşitli tanı grupları, okul problemleri ve potansiyelini arttırma gibi  hedefleri olan bireylere öğrenmeyi öğretme iddiasıyla kurulmuştur ve bu kapsamda 6 ürün ve 3 program içermektedir.
 
Ürünlerimiz;
  • Ölçme-Değerlendirme (fortest)
  • Bilişsel Becerileri Geliştirme
  • Matematiksel Zekayı Geliştirme (formath)
  • Egzersizle Beyin Geliştirme (forgym)
  • Beyin İçin Besin Desteği (forfood)
  • Zeka Oyunları (forgames)
Programlarımız;
  • Temel Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı
  • Online Beyin Eğitimi Programı
  • Öğrenmeyi Öğrenme Programı 

 

 


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi