Ölçme-Değerlendirme

Ölçme-Değerlendirme (fortest)                   
                             
                   

Online Ölçme-Değerlendirme

 • Tanı Gruplarına Göre Değerlendirme
 • Bilişsel Becerileri Değerlendirme

Merkezimizde Ölçme-Değerlendirme

 • Bilişsel Becerileri Değerlendirme
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği Değerlendirme
 • Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Değerlendirme
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme
 • Zeka Performansı Değerlendirme
 • Çocuklara ve Ergenlere Rehberlik Değerlendirmeleri

Online Ölçme-Değerlendirme;

Bireylere, tanı gruplarına göre (Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat eksikliği, disleksi, diskalkuli gibi) veya bilişsel becerilere yönelik online olarak kolaylıkla değerlendirme imkanı sunmaktayız.

Bu testler bireylerin kendilerini değerlendirme ve bundan sonra yapacaklarına karar vermede önemli bir başlangıç niteliği taşımaktadır.

Online Ölçme-Değerlendirme Testleri’ne yönelik bireylere, çözülen alanla ilgili bilgilendirme maili tarafımızca iletilmektedir. Mail içeriğinde herhangi bir alan açısından problem tespit edilsin veya edilmesin merkezimizi arayarak ayrıntılı bilgi alınmasını tavsiye etmekteyiz.

 Ölçme-Değerlendirme, fortest

Merkezimizde Ölçme-Değerlendirme

·    Bilişsel Becerileri Değerlendirme

Merkezimizde uygulanan bilişsel becerileri değerlendirme, yaş gruplarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği olan çok çeşitli ölçek ve bataryalarla zenginleştirdiğimiz değerlendirmelerimizde;

 • Dikkat ve dikkatin alt alanları ( Seçici, sürdürülebilir, bölünmüş dikkat gibi)
 • İşleme hızı
 • Gösel algı, işleme, manipülasyon ve hafıza
 • İşitsel algı, işleme, manipülasyon ve hafıza
 • Görsel ve işitsel kısa ve uzun süreli hafıza
 • Akıl ve mantık yürütme gibi bilgiden bağımsız sadece beceri bazındaki çok çeşitli alanlar ölçülmektedir.


Bir çok alan 5-70 yaş aralığındaki çeşitli yaş gruplarına göre değerlendirilmekte, bireyin özellikle ihtiyaç duyduğu bilişsel beceri alanları belirlenmekte ve kapsamlı bir rapor halinde bireye sunulmaktadır.

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.


Online Bilişsel Becerileri Değerlendirme Testi'mizi çözmek için tıklayınız.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Değerlendirme

    Merkezimizde uygulanan dikkat eksikliğini değerlendirme, 6-18 yaş çocuk ve ergen gruplarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği olan  ölçek ve bataryalarla zenginleştirdiğimiz değerlendirmelerimizde;

 • Sürdürülebilir dikkat
 • Seçici dikkat
 • Bölünmüş dikkat
 • İşitsel dikkat
 • Görsel dikkat
 • İşleme hızı
 • Dürtüsellik
 • Aşırı hareketlilik gibi çeşitli alanlar ölçülmektedir.

Bir çok alan 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergen gruplarına göre değerlendirilmekte, bireyin özellikle ihtiyaç duyduğu dikkat becerisini belirlenmekte ve kapsamlı bir rapor halinde bireye sunulmaktadır.

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Tarama Testi'mizi çözmek için tıklayınız.

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Değerlendirme

Merkezimizde uygulanan dikkat eksikliğini değerlendirme, 18-70 yaş yetişkin ve ileri yaş gruplarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği olan  ölçek ve bataryalarla zenginleştirdiğimiz değerlendirmelerimizde;

 • Sürdürülebilir dikkat
 • Seçici dikkat
 • Bölünmüş ikkat
 • İşitsel dikkat
 • Görsel dikkat
 • İşleme hızı
 • Zaman yönetimi
 • Organize olma becerisi gibi alanlar ölçülmektedir.

Dikkat eksikliği 18-70 yaş aralığındaki yetişkin ve ileri yaş gruplarına göre değerlendirilmekte, bireyin özellikle ihtiyaç duyduğu dikkat becerisini belirlenmekte ve kapsamlı bir rapor halinde bireye sunulmaktadır.

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.


Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Tarama Testi'mizi çözmek için tıklayınız.


Özgül Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme

Merkezimizde uygulanan özgül öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli, disgrafi) değerlendirmesi, yaş gruplarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği olan ölçek ve bataryalarla zenginleştirdiğimiz değerlendirmelerimizde;

 • Okuma ve okuduğuna anlama
 • Yazma becerisi
 • Aritmetik beceriler
 • Gösel algı
 • Kısa süreli hafıza 
 • Sıralama ve ardışıklık becerileri
 • Sağ-sol ayırt etme
 • Lateralizasyon
 • İnce motor becerileri gibi çok çeşitli alanları ölçülmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü  yaş gruplarına göre değerlendirilmekte, bireyin özellikle ihtiyaç duyduğu bilişsel ve akademik beceri alanları belirlenmekte ve kapsamlı bir rapor halinde bireye sunulmaktadır.

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.


 Disleksi Tarama Testi'mizi çözmek için tıklayınız.


Zeka Performansı Değerlendirme


Merkezimizde uygulanan zeka performans değerlendirmesi, çeşitli yaş gruplarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik ve güvenirliği olan çok çeşitli ölçek ve bataryalarla zenginleştirdiğimiz değerlendirmelerimizde;
 • Zekanın soyut alandaki işlevi
 • Mantık ve akıl yürütme
 • Üst düzey düşünme
 • Algısal muhakeme
 • İşleme hızı becerisi gibi çok çeşitli alanları ölçülmektedir.

Zeka performansı çeşitli yaş gruplarına göre değerlendirilmekte, bireyin özellikle ihtiyaç duyduğu alanlar belirlenmekte ve kapsamlı bir rapor halinde bireye sunulmaktadır.

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.


Çocuk ve Ergenlere Rehberlik Değerlendirmeleri

Merkezimizde çocuklara ve ergenlere yönelik rehberlik değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu değerlendirmelerle bireyin;

 • Akademik benlik kavramları
 • Başarısızlık nedenleri
 • Çalışma davranışları
 • Öğrenme stilleri
 • Sınav kaygıları gibi çok çeşitli alanları ve problemleri hakkında sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Bu değerlendirmelerden sonra bireyin varolan problemleri ve ihtiyaç duyduğu destek alanları belirlenerek bireylere ayrıntılı rapor sunulmaktadır. 

Raporlarımız bireylere, değerlendirme tarihinden 4 gün sonra sunulmakta ve merkezimize davet edilerek gerekli bilgiler anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için: 0212 351 32 12 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi