Geleceğin Başarılı Çocukları

Geleceğin Başarılı Çocukları (İlköğretim ve Ortaöğretim)

Her çocuğun daha iyi bir gelecek için potansiyeli vardır!
Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin herkesin hayatını değiştirdiği bir çağda yaşamaktayız. Günümüzde bilimsel gelişmeleri takip eden, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen bireylere her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmakta. Gelecekteki ihtiyaç ise bundan çok daha fazla olacak gibi görünmektedir. Bu durum da bugünün çocuklarının zihinsel becerilerini en üst düzeyde kullanmaları gerektiği gerçeğini bizlere göstermektedir. Bu amaçla yola çıkan forbrain, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için  'Geleceğin Başarılı Çocukları' programını geliştirmiştir. Bu program üç aşamayı içermektedir:
 
  • Bilişsel Becerileri Geliştirmek
  • Akademik Bilgiyi Arttırmak
  • Öğrenme Stratejileri Kazandırmak
 forbrain, başarı, beyin eğitimi, akademik başarı
Bilişsel Becerileri  Geliştiriyoruz
Her çocuk belli bir bilişsel potansiyele sahip olarak dünyaya gelmektedir. Önemli olan bu becerilerin geliştirilip akademik yaşamda aktif şekilde kullanılabilmesidir. Beyin Eğitimi, yoğun ve tekrarlı egzersiz programıyla öğrencilerin sadece zayıf becerisini değil tüm bilişsel becerilerini geliştirmektedir. Egzersizler oyun niteliğinde olduğundan ve her yaş grubuna uyarlanabildiğinden dolayı çocukların ve gençlerin sıkılmasına imkan vermemektedir. İişitsel-görsel hafıza, dikkat, işleme hızı, duyu-motor bütünlüğü becerilerini geliştiren egzersizlerle öğrencilerin, okul ve sınav kaygısını yenmesine ve derslerinde daha başarılı olmasına yardımcı olmaktayız.
 
Akademik Bilgiyi Arttırmada Yardımcı Oluyoruz
Son yıllarda yapılan araştırmalar okul başarısı ile zeka düzeyi arasında kesin bir bağlantının olmadığını göstermektedir. Çoğu zaman zeka düzeyi normal bir çocuk okulda başarısız olabilmekte ve çevresi tarafından olumsuz şekilde etiketlenebilmektedir. forbrain bu ve benzeri durumlar için, hedef belirleme ve hedefe odaklanmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Öncelikle öğrencinin hangi akademik alanlarda başarısız olduğu tespit edilmeli ve tespit edilen alanlar için hedefler belirlenmelidir. forbrain hedeflere odaklanmakta ve bu hedefler doğrultusunda öğrencilere akademik yardım sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin akademik bilgi ve başarısını arttırmaya yardımcı olmaktadır.
 
Öğrenme Stratejileri Kazandırıyoruz
Öğrenme stratejileri; hafızaya yerleştirme ve geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve bilişsel stratejileri yönlendirici  biliş süreçlerini kapsayan düşünme süreçlerine işaret etmektedir. Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması gereği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar, son yıllarda öğrenme stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Başarılı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öncelikle bireyin nasıl ve hangi yöntemlerle öğrendiğini bilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda forbrain, öğrenme için öncelikle öğrenme stratejileri kazanılması gerektiğini vurgulamakta ve öğrencilere bu beceriyi kazandırmaktadır. Bu sayede öğrenciler gerçek anlamda 'öğrenme' kavramının bilincine varmakta ve okul başarılarını yükseltebilmektedir.
 
'Geleceğin Başarılı Çocukları' Programı Kimler için Gereklidir?
  • Akademik başarısızlık yaşayan ilköğretim öğrencileri
  • Akademik başarısızlık yaşayan ortaöğretim öğrencileri
  • Akademik başarılarını daha üst seviyeye taşımak isteyen ilköğretim öğrencileri
  • Akademik başarılarını daha üst seviyeye taşımak isteyen ortaöğretim öğrencileri
  • Bilişsel becerilerini arttırmak isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri
  • Sınav kaygısı yaşayan gençler
 


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi