Bilissel Becerileri Gelistirme

Temel Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı 

Bir tanı grubu içinde olsun ya da olmasın çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılara uzman ekibimizce ölçme-değerlendirme (fortest) uygulaması yapılıp, danışan bilişsel beceriler açısından ayrıntılı olarak değerlendirilir. İncelenen tüm becerilerin değerlendirmesini içeren geniş kapsamlı bir rapor yazılıp danışana veya danışan çocuk ise ailesine sunulur. 

Özellikle geliştirilmesi gereken alanları içeren bilişsel becerileri geliştirme programı hazırlanır ve bilişsel becerileri geliştirme (Beyin Eğitimi) birebir ve online olarak uygulanmaya başlanır.
 

Bilişsel Becerileri Geliştirme, Beyin Eğitimi, forbrain

Programın içeriği vücut egzersizleri (forgym), besin desteğine yönelik danışmanlık (forfood), zeka oyunları (forgames) gibi ürünlerle zenginleştirilir ve gelişimin hızlanması hedeflenir. Matematiksel alanda desteğe ihtiyaç duyan bireylere matematiksel zekayı geliştirme (formath) ürünü uygulaması yapılır.

Temel Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı başarıyla tamamlandıktan sonra bireydeki gelişmeleri görmek için son test olarak ölçme ve değerlendirme (fortest) uygulanır.

Merkezimize gelebilen bireylere Temel Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı (Beyin Eğitimi) ve Online Beyin Eğitimi Programı birlikte uygulanır.


Kimlere Yardım Ediyoruz?

Tanı Gruplarına Göre

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı almış çocuk ve ergenlere
  • Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) tanısı almış çocuk ve ergenlere,
  • Konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara
  • Atipik Otizm tanısı almış çocuk, ergen ve yetişkinlere bilişsel becerilerini geliştirme programını uyguluyoruz.

Performans Artırmak ve Bilişsel Becerilerini Geliştirmek İsteyenlere Göre

  • Dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Akademik performansının arttırılması hedeflenen çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Matematik becerisini geliştirmek isteyen çocuk ve ergenlere
  • Hafıza ve unutkanlık problemi yaşayan çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılara bilişsel becerilerini geliştirme programını uyguluyoruz. 
 


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi