Kimlere Yardım Ediyoruz

Nasıl Yardım Ediyoruz?

Tanı Gruplarına Göre
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı almış çocuk ve ergenlere
  • Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli)tanısı almış çocuk ve ergenlere,
  • Konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara bilişsel becerilerini geliştirme programını uyguluyoruz.
Performans Artırmak ve Bilişsel Becerilerini Geliştirmek İsteyenlere Göre
  • Dikkat eksikliği konusunda herhangi bir tanı almamış olsa bile dikkat ile ilgili problemleri olduğu düşünülen çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Akademik performansının arttırılması hedeflenen çocuk, ergen ve yetişkinlere
  • Matematik becerisini geliştirmek isteyen çocuk ve ergenlere
  • Hafıza ve unutkanlık problemi yaşayan çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılara bilişsel becerilerini geliştirme programını uyguluyoruz.
Bir tanı grubu içinde olsun ya da olmasın çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılara uzman ekibimizce fortest uygulaması yapılıp, danışan bilişsel beceriler açısından ayrıntılı olarak değerlendirilir. İncelenen tüm becerilerin değerlendirmesini içeren geniş kapsamlı bir rapor yazılıp danışana veya danışan çocuk ise ailesine sunulur.
Özellikle geliştirilmesi gereken alanları içeren bilişsel becerileri geliştirme programı hazırlanır ve program uygulanmaya başlanır.

Online Uygulama Nedir?

Danışanlar ihtiyaçlarına göre belirli sıklıkta programlarına devam ederken, becerilerini evde de pekiştirmek için online uygulamayı sürdürürler. Merkezimizde uygulanan bilişsel becerileri geliştirme programını destekleyici egzersizleri içeren online uygulama sayesinde, danışanlar daha hızlı bir gelişim içerisine girerler.

Online uygulamalarda işleme hızı, görsel algı, görsel hafıza, görsel işleme, işitsel algı, işitsel işleme gibi bilişsel beceri alanlarını geliştiren online egzersizler yer almaktadır. Online uygulama, beyin eğitiminin önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yüzden belirli günlerde ve belirli uzunluklarda online egzersizlerin yapılması gerekmektedir.


Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi