Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)


Çocuklarda ve Yetişkinlerde Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)

forbrain, sayıları öğrenmekte zorlanan,rakamları karıştıran, basit matematik işlemlerini yapmada güçlük çeken, problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada sorun yaşayan çocukların ve yetişkinlerin matematik öğrenme güçlüğüne yönelik çalışmalar yapmaktadır. Genel olarak diskalkuli, çocukların ve yetişkinlerin akademik hayatının her alanında etkili olmaktadır.

 forbrain, Matematik Öğrenme Güçlüğü, Diskalkuli, Beyin Eğitimi, forbrain

Beyin Eğitimi
Diskalkuli’de sıklıkla sorun yaşanan görselişitsel ve işleme hızını güçlendirmeyi hedefleyen egzersizler de sunmakta ve bu sayede matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun okul başarısını arttırmayı amaçlamaktadır.

 • Görsel Beceriler: Matematik öğrenme güçlüğü olan  çocuklar ve yetişkinler görsel algı, kısa süreli ve uzun süreli görsel hafızada sorunlar yaşayabilirler. Örneğin, gördükleri sayı kavramlarını anlamada zorluk yaşabilirler.
 • Sözel Beceriler: Matematik öğrenme güçlüğü olan  çocuklar ve yetişkinler özellikle işitsel algılama, kısa ve uzun süreli işitsel hafızada problemler yaşayabilirler. Örneğin, benzer sese sahip rakamları/sayıları ayırt etmekte zorlanabilirler.
 • İşleme Hızı: Matematik öğrenme güçlüğü olan  çocukların ve yetişkinlerin işleme hızları oldukça yavaştır. Edinilmiş bilgiyi, hızlıca depodan çıkartamayabilirler. Örneğin, yavaş işlem yapabilirler veya gerekli sayıyı bulmakta zorlanabilirler.

forbrainde başarı garantili Beyin Eğitimi, Diskalkuli tanısı almış veya almamış ama matematik öğrenmede problemi olan çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulanır.

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Nedir?

En genel ifadeyle Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli); sayıları anlamada, sayıları çarpmada ve matematik olgularını öğrenmede yaşanan zorluklar gibi aritmetiği anlama ve öğrenme güçlüğüdür. Diskalkulisi olan birçok kişinin özel yetenekli olduğu gözlemlenmektedir.

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Nedenleri

Matematik Öğrenme Güçlüğünün kesin nedeni bilinmemektedir. Nedenler, kalıtımsal veya çevresel olabilmektedir. Ayrıca biyokimyasal bozukluklar ve merkezi sinir sisteminin hatalı işleyişi başlıca nedenler arasında görülmektedir.

Diskalkuli’nin Belirtileri;

 • Sayı kavramını anlamada zorlanma
 • İşlem sembollerini ( +, -, / gibi)algılamada zorlanma
 • Aritmetik işlemleri yapmada zorlanma
 • Dört işlem yapmada zorlanma
 • Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama
 • Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma
 • Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma
 • Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması
 • Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma
 • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme
 • Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma
 • Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)
 • Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma
 • İşlemlerde sürekli on parmak kullanma
 • Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma

forbrain, matematik öğrenme güçlüğü olan çocukların ve yetişkinlerin geliştirmesi gereken becerilerini tespit eder ve ihtiyaca yönelik bütünsel bir program izler.

Diskalkuli Tarama Testi'mizi çözmek için tıklayınız.

Öğrenme Güçlüğü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Bizi Takip Edin
       forbrain twitter
Etkinlik Takvimi